طلای بنیتا (ویژه ولنتاین)

طلای بنیتا

Happy Valentine's Day
 

هنر و صنعت را در آمیختیم با? عشق

بنیتا طلای مزین به ?عشق

عشق را با طلای بنیتا، به همسرتان?تقدیم کنید

آدرس شعبات طلای بنیتا در کشور :

شعبه ۱: مشهد، بلوار هفت تير ، نبش هفت تير ٨ ،برج آرميتاژ مال ، طبقه اول ، واحد ٣٥٤
تلفن :٠٥١٣٨٣٣٥٠١١
موبایل : ٠٩١٥٥١٩٧٠٩٠

شعبه ۲ : تهران، تجریش
تلفن : ٠٢١٢٢٧٤٤٢٢٨

شعبه ۳: تهران، میدان ونک 
تلفن :٠٢١٨٨٦٤٣٢٧٥

شعبه ۴: اصفهان، مجتمع تجاری ارکیده
تلفن :٠٣١٣٦٢٩٢٨٨٣

آیدی پیچ اینستا...

ادامه مطلب