طلای بنیتا (ویژه ولنتاین)

طلای بنیتا

Happy Valentine's Day
 

هنر و صنعت را در آمیختیم با? عشق

بنیتا طلای مزین به ?عشق

عشق را با طلای بنیتا، به همسرتان?تقدیم کنید

آدرس شعبات طلای بنیتا در کشور :

شعبه ۱: مشهد، بلوار هفت تير ، نبش هفت تير ٨ ،برج آرميتاژ مال ، طبقه اول ، واحد ٣٥٤
تلفن :٠٥١٣٨٣٣٥٠١١
موبایل : ٠٩١٥٥١٩٧٠٩٠

شعبه ۲ : تهران، تجریش
تلفن : ٠٢١٢٢٧٤٤٢٢٨

شعبه ۳: تهران، میدان ونک 
تلفن :٠٢١٨٨٦٤٣٢٧٥

شعبه ۴: اصفهان، مجتمع تجاری ارکیده
تلفن :٠٣١٣٦٢٩٢٨٨٣

آیدی پیچ اینستا...

ادامه مطلب
گالری طلای بنیتا شعبه مشهد

گالری طلای بنیتا شعبه مشهد (۱)

گالری طلای بنیتا شعبه مشهد

گالری طلای بنیتا ارائه دهنده خدمات طراحی و تولید انواع سرویسهای طلا، دستنبند طلا، حلقه های نامزدی و انگشتر

به سبک ایرانی و مدرن

جمعه پانزدهم بهمن ماه افتتاحیه بنیتا گالری در برج آرمیتاژ  مشهد

آدرس : مشهد، بلوار هفت تير ، نبش هفت تير ٨ ، برج آرميتاژ مال ، طبقه اول ، واحد ٣٥٤

تلفن :٠٥١٣٨٣٣٥٠١١ 
آدرس: شعبات طلای بنیتا در کشور
شعبه ۱ :تهران، تجریش
تلفن : ٠٢١٢٢٧٤٤٢٢٨
شعبه ۲: تهران، میدان ونک 
تلفن :٠٢١٨٨٦٤٣٢٧٥ ...

ادامه مطلب