طلای بنیتا (ویژه ولنتاین)

طلای بنیتا

Happy Valentine's Day
 

هنر و صنعت را در آمیختیم با? عشق

بنیتا طلای مزین به ?عشق

عشق را با طلای بنیتا، به همسرتان?تقدیم کنید

آدرس شعبات طلای بنیتا در کشور :

شعبه ۱: مشهد، بلوار هفت تیر ، نبش هفت تیر ٨ ،برج آرمیتاژ مال ، طبقه اول ، واحد ٣۵۴
تلفن :٠۵١٣٨٣٣۵٠١١
موبایل : ٠٩١۵۵١٩٧٠٩٠

شعبه ۲ : تهران، تجریش
تلفن : ٠٢١٢٢٧۴۴٢٢٨

شعبه ۳: تهران، میدان ونک 
تلفن :٠٢١٨٨۶۴٣٢٧۵

شعبه ۴: اصفهان، مجتمع تجاری ارکیده
تلفن :٠٣١٣۶٢٩٢٨٨٣

آیدی پیچ اینستا...

ادامه مطلب
گالری طلای بنیتا شعبه مشهد

گالری طلای بنیتا شعبه مشهد (۱)

گالری طلای بنیتا شعبه مشهد

گالری طلای بنیتا ارائه دهنده خدمات طراحی و تولید انواع سرویسهای طلا، دستنبند طلا، حلقه های نامزدی و انگشتر

به سبک ایرانی و مدرن

جمعه پانزدهم بهمن ماه افتتاحیه بنیتا گالری در برج آرمیتاژ  مشهد

آدرس : مشهد، بلوار هفت تیر ، نبش هفت تیر ٨ ، برج آرمیتاژ مال ، طبقه اول ، واحد ٣۵۴

تلفن :٠۵١٣٨٣٣۵٠١١ 
آدرس: شعبات طلای بنیتا در کشور
شعبه ۱ :تهران، تجریش
تلفن : ٠٢١٢٢٧۴۴٢٢٨
شعبه ۲: تهران، میدان ونک 
تلفن :٠٢١٨٨۶۴٣٢٧۵ ...

ادامه مطلب